..
-  انتخاب مواد خام
سرپوش های سلولی شاید به این دلیل كه بسیار خالص هستند موجب شكنندگی ساختهایی كه دارای انعطاف كمتری هستند شوند اما در مورد شان ها كاملا ربطی به تكنیك های ساخت ندارد. سازنده های موم با اینكه از شانهای موم محافظت به عمل می آورند ولی معمولا از هر دو روش جهت به وجود آمدن انعطاف پذیری و قدرت استفاده می كنند.
.. 
-  ساخت ورق موج شده: 
..
1-  فشار موم به سبك سینی
مومی كه اساسا مسطح است با روشی مشابه آنچه كه توسط ریستچ اختراع شد تحت فشار قرار می گیرد البته در مواقعی كه قصد ساخت صفحات كلفت و شكننده از ورق موم آج شده را دارند این روش رواج چندانی ندارد و زمان زیادی برای ساخت تلف می شود. 
..
2-  روش غلتك
امروزه این روش مرسوم ترین روش می باشد كه با توجه به غلتك ها دو روش متفاوت جهت این كار وجود دارد.
...
- تكنیك غلتك های پوشیده- روش مستقیم
تكنیك حاضر سریعترین تكنیك جهت ساخت ورق موم آج شده می باشد. موم مایع مستقیما داخل غلتك های پوشیده از آب سرد كه به شكل سلول های 6 ضلعی بوده ریخته می شود بنابراین موم سرد شده و هم زمان روی یك نوار ممتد چاپ می شود كه در آخر خط بریده می شوند. در هر صورت ورق موج آج شده ای كه به این روش ساخته می شود معمولا سخت و شكننده است.
..
- غلتك های پوشیده و صفحات از پیش طبقه شده موم:
در این روش یك صفحه طبقه طبقه شده از موم داخل غلتك های پوشیده ریخته می شود اینماشین ها عمدتا به عنوان سازنده های ورق موج آج شده تخصصی كاربر داند. روش استاندارد آن ساخت رول های طولانی از موم ساده می باشد كه حدودا 3 تا 4 cm ضخامت داشته و توسط چرخش یك غلتك استیل نرم كه از درون توسط جت های آب خنك می شود و داخل یك تانكر از موم ذوب شده می گردد انجام می گیرد. یك لایه از موم روی سطح شكل می گیرد كه توسط كاردی كه قبلا جاسازی شده پیش از ورود به غلتك های طبقه طبقه پاك می شوند. غلتك ها جریانی مداوم از صفحات را ایجاد می كنند كه یكبار سرد شده و به صورت اتوماتیك دور ك غلتك بزرگ پیچانده می شود. فشاری كه در طول این تكنیك مورد نیاز است با توجه به خصوصیات مختلف موم تغییر می كند بنابراین این صفحات كمتر شكننده بوده و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به ورق موج آج شده دارند كه توسط سایر روش ها ساخته می شود. اكنون نوارهای طبقه طبقه شده برای مرحله بعدی آماده است رول مومی در یك تانكر آب گرم(40درجه سانتیگراد) سبك گذاشته شده و یا احتیاط باز می شود كه به دلیل چگالی كمش شناور می شود. انتهای نوار به داخل غلتك هایی به شكل سلول ها6 ضلعی مسطح شده جهت ساخت یك نوار ممتد از ورق موج آج شده خورانده می شود. در هنگام چرخش غلتك ها توسط یك سری جت های كوچك حاوی آب صابون روغن كاری می شود. نوار مومی آج شده در سایزهای مختلف بریده شده و به طور اتوماتیك در انتهای خط تولید روی هم انباشته می شوند.