یك درصد مشخص از چهار چوب باید در حجره نوزادان هر ساله حذف شود. شان این چهارچوب را جهت بدست آوردن موم آن ذوب می كند. روش های متفاوتی با توجه به نتایج و ثمرات مختلف در رابطه با این عمل وجود دارد به هر حال، جدا از تمامی روش های مختلف، شان های تیره تر نسبت به شان های روشن تر موم كمتری پس می دهند و دلیل آن بسیار ساده است، شان های تیره تر و قدیمی تر بارها مورد استفاده نوزادان قرار گرفته اند، بنابراین دارای پیله كرم، تفاله و باقی مانده موم می باشند كه موم را جذب كرده و بدست آوردن تمامی موم در طی مرحله استخراج را غیر ممكن می سازد.
..
استخراج خورشیدی
تنها كافی است دما تا 68الی 70 درجه سانتیگراد بالا رود تا موم را به حدی مایع كند كه به آسانی در موم ذوب كن خورشیدی ذوب شوند. در موم ذوب كن خورشیدی موم با بهترین كیفیت عمل می آید. ولی این روش تنها 75% در شان های قدیمی موثر است زیرا زمانی كه شان های قدیمی ذوب می شوند كپه تفاله نوزادان موفق همانند یك اسفنج عمل كرده و موم را جذب می كند، در این صورت جریان آن كاهش می یابد. یك مانع دیگری این است كه پایه اصلی باید دائما در مقابل آفتاب گردش داده شود و در هوای ابری یا نور ضعیف هیچ ثمره ای نمی دهد.
این روش چندان برای شان های قدیمی موثر نیست و عمدتا برای ذوب كردن سرپوش ها یا شان های جدید به كار می رود.
..
استخراج با استفاده از آب جوش یا بخار آب
روش مزبور مورد پسند همگان است و تجهیزات آن باید از آلومینیوم، مس و یا استیل ضد رنگ ساخته شود. روی، تركیب قلع و سرب، آهن سفید و آهن گالوانیزه به علت اینكه موم را تیره می كنند چندان توصیه نمی شوند.
..
1- استخراج با آب جوش و با استفاده از غوطه وری اجباری
شان ها همگی در یك كیسه از كنف هندی جا داده می شوند كه بعدا باید خیلی محكم آنرا گره زد. و كیسه را داخل یك دیگ بزرگ آشپزی و یا دیگ جوشاننده پارچه كه با آب پوشیده شده می اندازیم. جهت اطمینان از خیس شدن كامل آن باید سنگین باشد، آب را می جوشانیم، موم از آب سبك تر است بنابراین از میان كنف هندی فیلتر شده به سطح آب می آید. پس از سرد شدن، موم به حالت جامد در می آید كه به صورت یك قالب در سطح آب ظاهر می شود. تمامی تفاله های موجود در كیسه باید دور ریخته شوند.
..
2- استخراج با آب جوش و فشردن موم
همه شان ها را در داخل ظرفی حاوی 120 لیتر آب گذاشته و روی آن 20 تا 30 لیتر آب جوش ریخته و صبر می كنیم تا ذوب شود. بعد از اینكه تمامی این موم ها ذوب شدند، توری را برداشته و محتویات را به درون یك كنف هندی مشبك فرستاده و سپس آن ها را فشار دهید. موم تحت فشار قرار گرفته و سپس بیرون می آید. بعد از اولین فشار شان ها را داخل كنید و لازم است یك بار فشار داده شوند. این روش برای بار سوم و آخرین بار تكرار می شود و هر فشار حدود 90 دقیقه باید طول بكشد. مایع وارد گیرنده ای می شود كه موم در آن به سبب اختلاف در چگالش بالا می آید و سپس به سرعت سرد شده و به صورت قالب جامدی در روی آب ظاهر می شود.
..3- استخراج موم به وسیله بخار
در چنین ذوب كننده ها قانون كلی به شرح زیر است: دو تانكر مرتبط با هم به گونه ای تنظیم می شوند كه یكی یا در داخل دیگری قرار می گیرد و یا روی آن. چهار چوب ها، شان ها و یا سر پوش ها جهت ذوب داخل یك سبد رو باز آهنی، در درون تانكر اصلی، قرار داده می شوند. استخراج موم از طریق بخار، در مورد سرپوش ها یك روش موفقیت آمیز به شمار می رود در حالی كه برای ذوب كردن شان های قدیمی زیاد مناسب نیست و تنها 80 تا 82 درصد از موم آن را می توان به دست آورد.
..


4- استخراج موم با تركیبی از بخار و فشار 
سبدی از شان های قدیمی، در داخل تانكری مسدود می شود كه از جوش پر شده و شامل یك مجرای تنگ می باشد. پیستونی كه توانایی وارد كردن فشار های T 15 در دفعات مختلف را داراست، بر این شان ها فشار وارد می كند. تانكر را همچنان برای یك ساعت، در حال جوش آهسته نگاه می دارند. موم به وسیله یك شیر، بالای تانكر خارج می شود. این نوع از ذوب كننده های موم می تواند 60 شان موم و حتی بیشتر از آن را ذوب كند كه بازده عالی %95 دارد. 
.. 
5- استخراج موم به روش گریز از مركز
موم را می توان با استفاده از نیروی گریز از مركز استخراج كرد. در این روش، شان ها در آب جوش ذوب می شوند و مخلوط به دشت آمده در حالی كه هنوز درون سبدهایی در داخل یك ذوب كن گریز از مركز می باشد خالص و تصفیه می شود. مخلوط مورد نظر جهت جلوگیری از رسوب باید در دمای بالای 65 درجه سانتیگراد نگه داشته شوند. این نوع از ذوب كن ها برای جمع آوری مقادیر كم از شان های قدیمی و یا سرپوش ها مناسب نیستند و این سیستم در نظر گرفت شده به سبب لوله كش مورد نیاز جهت گردش بخار برای نصب بسیار گران قیمت است. 
..
6- استخراج موم به وسیله حلال های شیمیایی 
موم را می توان با استفاده از حلال های شیمیایی استخراج نمود. برای این عمل، شان های قدیمی با مواد چرب مانند بنزن، استون، تولون یا تری كلرد اتیلن آغشته می شوند. این روش در لابراتورها كاربرد دارد. همچنین در ساخت موم جهت فشردن آخرین قطره موم، از مواد ته نشین شده ای كه پس از فشار باقی مانده اند، مكررا مورد استفاده قرار می گیرد اما موم به دست آمده به این روش را معمولا به دلیل دارا بودن مقادیر كمی از حلال ها نمی توان در كندو استفاده كرد. 
..
7- استخراج گرمایی موم با استفاده از لوازم الكتریكی 
با این روش، زنبور دار دیگر مجبور به بریدن شان ها قبل از به عمل آمدن آن ها نمی باشد چهار چوب ها و شان ها، بین دو بشقاب آهنی عمودی كه با لوازم گرم كننده الكتریكی تنظیم شده قرار داده می شوند. یك میله این دو بشقاب را به هم فشرده و به این ترتیب موم ذوب شده، وارد گیرنده ای می شود. بعد از اینكه تمامی موم ذوب شده، بشقاب ها باز شده و تفاله ی پیله ها و تفاله ی موم ها وارد تانكر دیگر كی شوند. با توجه به مدلشان، این نوع از ماشین ها قادرند در عرض یك ساعت 30 تا 80 چهار چوب را عمل بیاورد.