ترجمه فارسی مقاله در زمینه برق قدرت

 

عنوان انگلیسی مقاله :

 

 Characterizing of corona rings applied to composite insulators

 

عنوان فارسی مقاله :

 

 خصوصیات حلقه کرونا استفاده شده در  مقره‌ های کامپوزیت

 

برای اطلاعات بیشتر و دانلود و خرید به آدرس زیر مراجعه نمایید :

 

http://www.myclassroom.ir/?p=1668


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------