ابتدا یک تاق  پلاستیکی  بردارید و سپس طرح مورد نظر ابرو تان را با توجه به ابرو مورد دلخواهتان بکشید. و برش دهید.
اما اگر میخاهید از طرح های آماده استفاده نمایید می توانید از محصول زیر استفاده کنید.