مراقبت های روزانه پوست

انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی با در نظر گرفتن نوع پوست  -  پاک کردن صورت از آلودگی های محیطی و ترشحات پوستی - استفاده از مرطوب کننده جهت 

اصلاح و کمک به مرطوب کننده طبیعی پوست - محافظت پوست از نور خورشید جهت حذف رسیدن اشعه ماورا بنفش به پوست - درمان هر نوع ناراحتی و ضایعات

 پوستی