ماسک برای بر طرف کردن چین و چرک

مواد لازم

سرکه 2 فنجان - رازیانه خشک نصف فنجان - بابونه خشک نصف فنجان 

برای تهیه این ماسک گیاهان خشک شده را در سرکه گذاشته و به آرامی تکان دهید در ظرف را بسته و آن را به مدت 2 تا 3 هفته در دمای 10 تا 15 درجه ساتی گراد

 نگه داریید  لازم است هر روز ظرف را به مئت 15 دقیقه تکان دهیید.

برای هر بار مصرف صورتتان را با آب ولرم بشویید