کیف لوازم صندوق عقب خودرو   
   

  car boot organiser

     

مرتب سازی وسایل صندوق عقب در کیف مخصوص به همین کار

     

دارای استحکام و مقاومت مناسب در برابر قرار دادن وسایل مختلف

     

جنس برزنتی نرم

     

مرتب کردن و دسته بندی فضای صندوق

     

   
39000 تومان